Bozkurt
14.02.2013

 

Bozkurt Genel Bilgi

 

Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Kastamonu İli’ne bağlı bir ilçe olan Bozkurt1, doğusunda Çatalzeytin ve Abana ilçeleri, batısında İnebolu ilçesi, güney batısında Küre ilçesi ,güneyinde Devrekani ilçesi, kuzeyinde ise Abana ilçesi ve Karadeniz ile çevrilidir.

İlçe toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Yaralıgöz Tepesi (2.019 m.), Göynük Tepesi (1.804 m.) ve Kocaoğlan Tepesi (1.804 m.) ilçenin en önemli yükseltileridir.

İlçe topraklarını Ezine Çayı sulamakta olup, diğer akarsuları ise; İlişi Çayı, İskeleme Deresi ve Çatalzeytin Çayının kollarından Büyük Dere’dir. İlçe Merkezinin denizden yüksekliği 27 ile 150 m. arasında değişmektedir.İl Merkezine 95 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 296 Km2. olup, 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfus 10.267’dir.

İlçenin ekonomisi, ormancılık ve tarıma dayalıdır. Yetiştirilen başlıca ürünler, arpa, buğday, patatestir. Meyvecilik son yıllarda gelişme göstermektedir. Hayvancılık aile içi üretime yöneliktir. Arıcılık yapılmakta olup, ilçe ekonomisinde bal üretiminin önemi büyüktür. Ağaç ürünleri işlemeciliği yapılmaktadır.

Bozkurt’un ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu konusunda yeterli bilgi ve belge bulunmamaktadır. Ayrıca yörede de arkeolojik araştırma yapılmamıştır.

Osmanlı vergi kayıtları ve salnamelerinden öğrenildiğine göre; XIX.yüzyılın başında Pazaryeri isminde küçük bir köy konumunda idi. 1869 tarihli salnamelerde de Bozkurt, İnebolu kazasına bağlı olarak gösterilmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşları sonrasında, Balkanların işgal edilmesi üzerine bölgede yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu Anadolu’ya göç etmiştir. Bu göçmenlerin bir kısmı Karadeniz kıyılarına yerleştirilmiştir. Romanya’nın Kilya bölgesinden gelen göçmenlerin bazıları Bozkurt’a yerleştirilmiştir. Göçmenler geldikleri yerin anısına kurdukları yerleşime Killi adını vermişlerdir. Bu göçmenler arasında Enver Paşa’nın büyükbabası kahraman kaptan ve ailesi de bulunuyordu. Göçmenlerin çıkrıkçılık, dokumacılık ve marangozluk gibi meslekleri olduğundan köyün ticari yaşamını hareketlendirmişlerdir. Bu arada Trabzon çevresindeki Rum çetelerinin baskılarından kaçan birkaç Türk ailesi de buraya gelip yerleşmiştir. Bu göçler ve gelenlerin zanaatkâr oluşlarından ötürü Bozkurt yörenin önemli bir pazaryeri olma özelliğini kazanmıştır. Buradan mal almak üzere Mısır’dan gelen tüccarların da bulunduğu yerel gazetelerden anlaşılmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1945 yılına kadar İnebolu’ya bağlı olan Bozkurt, Abana’nın ilçe olması üzerine oraya bağlanmıştır. Ancak, Bozkurt’un Abana’dan daha büyük oluşu, her iki yer arasında çekişmelere neden olmuştur. 1952 yılında Bozkurt Belediyesi kurulmuş, Abana ilçesi lağvedilerek Bozkurt İlçe yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi bu kararı bozmuş, Bozkurt ve Abana İnebolu ilçesine bağlı bucak haline getirilmiştir. Sonunda Abana ile Bozkurt arasındaki çekişmeye son vermek içinher iki yerleşim de 1968 yılında ilçe konumuna getirilmiştir.


Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş
Google ! da Paylaş
Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.