FAALİYET RAPORUKAS-DER
KASTAMONULULAR DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ
09.09.2018-08.04.2021
 
FAALİYET RAPORU
 
MADDE - 2 Derneğin Amacı
Kastamonulular’ın, Kastamonu’da eğitim görenlerin, Kastamonu’da görev yapanların ve Kastamonu’yu sevenlerin tanışmalarını, yardımlaşmalarını, dayanışmalarını temin etmek; eğitimlerine destek olmak; Kastamonu’muzun tarihi, kültürel, folklorik özelliklerini, turistik yörelerini gerek hemşerilerimize, gerek ülkemiz, gerekse de dünya insanlarına tanıtmak; Tarımsal, sınai ve ticari konularda gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Doğal afetlere uğrayanlara yardımcı olmak, Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeler ile Türkiye arasında diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla üye ve aday ülkeler temsilcilikleriyle derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve müşterek çalışmalar yapmaktır.
MADDE - 3 Amacın Gerçekleştirilmesi için Uygulanacak Çalışma Programı
a-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlar.
b-Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder; dokümantasyon merkezi oluşturur, kütüphane kurar.
c-Kurslar, seminerler, konferanslar ve paneller düzenler.
d- Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda broşür, Gazete , dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar bastırır, dağıtır.
e-Üyelerinin yararlanmaları için lokal, sosyal ve kültürel tesisler açar, işletir veya işlettirir.
f-Dernek bünyesinde folklor, solo ve koro müzik gurupları ile spor kulüpleri kurar faaliyetlerini yürütür.
g-Ülkemizin ve Kastamonu’nun kalkınması için işadamları esnaf ve zanaatkarlar ile iş birliği,bürokratlarla bilgi alış verişi yaparak insanlarımızın yararına olan yatırımların Kastamonu’ ya yapılmasını sağlar.
h-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan menkul, gayrimenkul mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir gerekirse gayrimenkullar üzerinde ayni hak tesis eder. Bu konularda her türlü ayni ve nakdi bağışları kabul eder.
ı- Okullar, öğrenci yurtları ve sosyal tesisler yapar, yaptırır, işletir, işlettirir.
j- İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verebilir.Kimsesiz çocuklara, dul ve yetimlere yardımda bulunabilir. Eğitim kurumlarına, Aş Evlerine, huzur evlerine ve sosyal amaçlı Kurum ve Kuruluşlara sosyal ve ekonomik katkıda bulunabilir.
k-Kastamonu’muzun tarihi, kültürel, folklorik özelliklerini, turistik yörelerini gerek hemşerilerimize, gerek ülkemiz, gerekse de dünya insanlarına tanıtmak ve Kastamonu sevgisini geliştirmek amacıyla her türlü akademik çalışmalar yapar ve turistik geziler düzenler.
l-Doğal afetlere uğrayanlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Felaket anında toplanmak üzere Arama Kurtarma ekipleri organizasyonu yapar. Gerekirse düzenli eğitim gören Arama Kurtarma ekibi kurar.
m-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyonlara ve konfederasyonlara katılır.
Bir Dönem Nasıl Geçti !!!
Kurulduğu günden bu güne bu tüzükteki amaç ve bu tüzükteki çalıma programı ile geçti zaman. Her gelen yönetim bir öncekinden bir adım ileriye götürmeye çalıştı. Hedefler koydu ve süresini tamamlanıp tarihteki yerini aldı.
Sayın Remzi Şen 09.09.2018 Günü Genel Kurulda yaptığı konuşmanın öncesinde belki de en önemli bir konu üzerinde şart koşarak başladı. Tek aday, tek liste…..
Geçmişten bugüne sadece Kas- Der seçimlerinde değil sivil toplum kuruluşlarının tamamında iki liste her ne kadar zenginlik gibi görünse de bölünmeyi, ayrışmayı, ötekileşmeyi beraberinde getirmişti. Ve Remzi şen birlik olmakla başladı belki de seçilmeden ki ilk icraatına.
09.09.2018 Günü Kas-Der tek aday Remzi Şen ile Genel Kurula gitti. Genel Kuruldaki konuşması ile belki de uzun zaman sonra tek adaylı bir genel kurulda salonun tümü ayakta heyecanla yeni dönemi alkışlıyor ve birlik ve beraberlik için söz veriyordu.
Neler söyledi Remzi Şen, Kas-Der i müstakil ismine yakışır bir binaya taşımak ve Kastamonululara yakışır alanlar oluşturmak, Kastamonu Tanıtım Günlerini gerçekten tanıtım günleri haline getirmek, hemşerilerimiz arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, evlatlarımız için iş imkanları sağlamak, kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, tüm İstanbul ve Kastamonu’da şubeleşmek, Kastamonumuzu gençlerimize, çocuklarımıza tanıtmak, mahkemesi devam eden arsadan başlamak üzere öğrencilerimize barınma alanları oluşturmak, hemşerileri için herdaim ilgilenmek ve siyasi anlamda Kastamonuluların en üst düzeyde muhataplık kurulacağının sağlanması…
Belki de o gün üç beşi uygundu yapılmak için. Hele birde bunları söylerken covid-19 ve pandemi hiç yoktu hesapta.
Remzi şen ve ekibi gelir gelmez önce Yönetim, Sonra Şube başkanları toplantısını yaparak yol programını çizdi. Bu toplantılar pandemi süreci bilgisayar ortamından yapılmak üzere 3 yıl boyunca yürütme, yönetim, şube başkanları toplantıları olmak üzere hep devam etti. Remzi Şen için en önemli noktalardan birisi İSTİŞARE idi ve her konuda mutlaka istişareyi ön planda tuttu.
Remzi Şen ve ekibinin bir ayağı hem memleketimiz Kastamonu’da oldu. Süreç içerisinde yeniden kurulan Kastamonu Şubesi’de bunun en önemli göstergesidir.
Remzi Şen ve ekibi seçimde bir hafta sonra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı, Kastamonu EMNİYET Müdürü ve mülki amirleri ziyaret ederek işbirliği amaçlı isrişarelerde bulundu.
Remzi Şen ve ekibi 12. Kastamonu Günleri çalışmalarının başlangıcını Eyüp Sultanda Pazar Sabah Namazı Programı sonrası toplantı ile başlatmış oldu. Hem Kastamonu Günleri ile ilgili çalışmalar devam ederken hem de şubelerimizin düzenlediği piknik, kahvaltı vb programların tümüne tam kadro katılmaya başladı.
Kas-Der İstanbul’daki Kastamonulu Muhtarlarımız ve Kastamonulu Belediye Meclis Üyelerimizle kahvaltılı istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belki de bu düzeyde ilk defa yapılan toplantıda Kas-Der ve Kastamonu günleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. 3 yıllık süre zarfında her programda mutlaka muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz ile ilişkimiz devam etti.
Kas-Der geçmişten bugüne herdönemde Kastamonu Tanıtım Günleri gerçekleştirdi. 12. Kastamonu Günleri 18-21 Ekim tarihleri arasında Maltepe Etkinlik alanında geniş katılım ile gerçekleşti. Gerek Kastamonu’da gerek İstanbul’da tüm kurumların davetiyeleri şubelerimiz aracılığı ile bizzati elden teslim edildi. Pankart, billboard, afiş vb tüm duyuru araçları ile tanıtım yapıldı. Kastamonulu hemşerimiz Serdar Ortaç’ın sahne alması da Kastamonu Günleri için ayrı bir tanıtım olmuş oldu.  
Remzi Şen ve ekibi Kas-Der 12. Kastamonu Günlerini başarı ile tamamlamış oldu. Ama Remzi Şen’in “seneye gerçek tanıtım günleri yapacağız” sözü genel kurul konuşmaları hatırlattı 24 ekim Çarşamba günü toplantıda olanlara…
Remzi Şen döneminde Kastamonu ile ilgili yurdun neresinde bir program olursa o programa katılarak davete icabet edilmeliydi. Ankara’da yapılan Şerife Bacı Koşusu’na katılım sağlandı.
Kastamonu’da yapılan Cumhuriyet Balosuna da katılım sağlanarak Kas-Der Kastamonu Mülki Erkanı içinde temsiliyetini herdaim eksiksiz hissettirdi.
Bu arada siyasi partiler ile herdaim ilişkiler sıcak tutulmaya çalışıldı. Tüm hemşerilerimizin gönül verdikleri siyasi partide görev yapmaları ve makamlara talip olmaları anlamında sonsuz destek verildi. Ve 3 yıl boyunca değişmeyen söylem ve herdaim devam eden eylem “ bir hemşerimiz bir siyasi partide aday ise biz herdaim o hemşerimizin arkasındayız.” olmuştur.
Belki de ilk defa Remzi Şen ve ekibi İstanbul’da değişik siyasi partilerden Yerel Seçimde Aday Adayı olan hemşerilerimizi Kas-Der Genel Merkezinde toplayarak “İstanbul’da Kastamonu Vakti Basın Bildirisi” sunumu yaparak temsilde adalet istediğimizi dile getirmiş oldu.
Kastamonumuzun Kahraman Kadınlarının ilk kadın mitinginde buluşmalarının 99. Yılı Kastamonu’da düzenlenen programlarla anıldı. Bu tarihi güne Genel merkez Yöneticilerimiz ve Kadın Kollarımız geniş katılım sağlamış oldu.
Kas-Der Genel Merkezimizde bu dönemde Eğitimlerde ön planda oldu. Kişisel Gelişim Eğitimleri Sertifika Programı  Genel Merkez, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve Şubelerimizin katılımı ile Genel Merkezimizde 2 ay boyunca gerçekleşmiş oldu.
Bir yanda yeni şubeleşmelerimiz devam ederken bir yandan da mevcut şubelerimizin programlarına katılımlarımız devam etti. Bu süreçte Üsküdar Şubemizin Genel Kurulunu gerçekleştirirken bir yandan da Pendik Şubemizin yeni binasının açılış törenine katılmış olduk. Yine Başakşehir Şubemizin programında ve Kasderfed tarafından düzenlenen Şerife bacı Anma Programına hem destek hem de katılım sağlamış olduk.
Kastamonunun tanıtımı her platformda bizim için önemlidir. Bu bağlamda EMİTT Fuarındaki Kastamonu standında yerimizi alarak tanıtım amaçlı desteklerimizi sağlamış olduk.
Aktif Genel Merkez Aktif Şubeler ile programlar dur durak bilmeden devam etti. Yeni Şubemiz Şile Şubemizin Kongresi, Fatih Şubesinin Yeni Merkez Açılışı, Tuzla Şubemizin Programı hızla devam etti. Bir yandan Kadın Kollarımız Kastamonuda ziyaretler yaparken, bir yandan da yönetim kurulumuz Ankara Kastamonu Günlerine katılım sağladık.
Yerel seçim sonrası Kas-Der genel Başkanımız Remzi Şen ve beraberindeki heyet 3 günde Kastamonu Belediyesi ve 19 İlçe Belediye başkanını makamında ziyaret ederek yeni dönemde hem iyi dileklerini iletirken hem de destek sözü verdi. Kastamonudaki Belediye Başkanlarımız ile seçildikleri ilk günden beri uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz.
Ramazan öncesi Kastamonudaki esnaflarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda Bakırköy’de Botanik Park’ta 26.04-04.05.2019 tarihleri arasında 10 Gün boyunca Kastamonu Yöresel Ürünler Fuarı gerçekleştirildi.
Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde 5000 Kişilik İftar programı düzenlendi. Sayın Mevlüd Çavuşoğlu ve Sayın Celal Adanın katıldığı iftar programı muhteşem bir program olarak tarihteki yerini aldı.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçtaroğlu Kas-Der Genel Merkezini ziyaret etti. Kahvaltı programında istişarelerde bulunuldu. Kas-Der in siyasi anlamda üst düzey temalarda olması söylemi de söylem değil gerçekleşme anlamında yerini almış oldu.
06 Ağustos Salı Günü Kas-Der Genel Başkanı Sayın remzi Şen ve beraberindeki heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğluna iadeyi ziyarette bulundu.
Ankara’dan Kastamonuya geçen Remzi Şen ve ekibi 13. Kastamonu Günleri ile ilgili hazırladıkları çalışmaları sunmak ve istişarelerde bulunmak için Kastamonu Milletvekili, Kastamonu Valisi, Kastamonu ve İlçe belediye Başkanları, Kastamonudaki Siyasi Parti temsilcilerinin katıldığı bir program gerçekleştirdi. Bu programda 13. Kastamonu Tanıtım Günlerinin Gerçekten Tanıtım Günleri olacağının ilk sesleri idi adeta. Aynı gün öğleden  sonra Meslek Odaları ile Kastamonu Tanıtım Günleri ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.
13.Kastamonu Tanıtım Günleri çalışmaları hızla devam etti. Gerek Ankarada Cumhurbaşkanlığı, Ak Parti Numan Kurtulmuş, MHP Devlet Bahçeli, CHP Kemal Kılıçtaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener ve BBP Mustafa Destici’ye davetiyeleri elden teslim edildi.Yine Kastamonuda ve İstanbulda da davetiyelerimiz elden teslim edildi.
 
15 Eylül Pazar Günü ilk defa Tanıtım Günleri Öncesi Lansman Toplantısı ile bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda 1 Yılımızı tamamladığımızı şu an bu satırları yazarken ekliyorum. Yoksa yaşarken geçen günü saymak için hiç vaktimiz olmadı.
O gün taksimde vahşice cinayete kurban giden Halit Ayar Kardeşimizin  evine Sayın Bakanımız Murat Başesgioğlu ile taziye ziyaretinde bulunuldu. Tekraren Halit Kardeşimiz ve kaybettiğimiz canlarımız için Rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları Şad, mekanları cennet olsun.
19 Eylül 2019 Perşembe, 13. Kastamonu Tanıtım Günlerimiz Başlamış oldu. Belki de Sayın Remzi Şen bir sözünün daha arkasında durmuştu tanıtım günleri ile, İlk Defa Açık Hava Müzesi “İstiklal Yolu” kuruldu. İlke Defa sadece Kastamonu Yöresel ürünleri ve yemekleri satıldı. İlk defa kültür çadırı satış yapılmadan sadece kastamonunun kurumlarının tanıtımına ayrıldı. İlk defa lezzetin üst seviyede alındı bir yemek alanları oluşturuldu. İlk defa yarışmalarla süslendi programlar,ve ilk defa sanatçılarımız ve muhtarlarımız plaket aldılar.ve Remzi şenin dediği gibi “Kastamonu Tanıtım Günleri” yapılmış oldu. Darısı pandemi sonrası daha iyisini yapmak…
13. Kastamonu Günlerinde Genel Başkanımız Sayın Remzi Şen Kastamonumuza Gazilik İsminin verilmesi ile ilgili bir fikir attı. Muhteşem bir konuşma yaptı. Kastamonumuzun Kahramanlık hikayelerini anlattı. Bu fikir vücut buldu.
15 Ekim 2019 Salı Günü CHP Grubu tarafından TBMM e “GAZİ KASTAMONU” ismi ile ilgili kanun teklifinde bulunuldu. O gün CHP Grubunda Kastamonu konuşuldu.
Remzi Şen ve beraberindeki heyet TBMM Başkan Vekili Celal Adan’ı da ziyaret etti.
16 Ekim Kastamonuda Gazi Kastamonu çıkışımızı anlatmak için Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Op.Dr. Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatalı ziyaret ettik. Ayrıca Kastamonu Yerel Basını ile Kahvaltılı Basın Toplantısında gündem ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Yine Kastamonuspor tesilerimiz ziyaret edildi.
18 ekim Bölge toplantılarımız devam etti. 2. Bölge Şube başkanlarımız ve Genel Merkez Yönetim kurulumuz istişare toplantısında buluştu.
Gazi Kastamonu kanun teklifi ile ilgili MHP Grup Başkan Vekili ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili ziyaret edildi.
17 Kasım Pazar Günü Kas-Der Kartal Şubemizde geniş katılımlı bir etliekmek programı düzenlendi.
10 Aralık İlk Kadın Mitinginin 100.Yılında Kastamonuda Kas-Der Kadın Kollarımızın organizsyonunda100 e yakın otobüs ile Kastamonu çıkarması yapıldı.
12 Aralık Perşembe Günü İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üye seçimine Genel Başkan Yardımcımız Kubilay SALİHVATANDAŞ ve Fatih Şube Başkanımız Kemal KEBAPÇI katılarak tüm Kastamonulu Derneklerin desteği ile seçimi kazandılar.İstanbul Valiliğindeki 2 STK temsilcisi de Kastamonulu olmuş oldu.
İstanbuldaki00e Yakın STK başkanımız ile Kahvaltılı istişare toplantısı yaparak Sosyal Yardımlaşma ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk.
13-14 Aralık Gençlik Kollarımız & Kızılay İşbirliği ile kan kampanyası düzenlendi.
Hz.Pir Şeyh Şaban-ı Veliyi 450,Yılında andık. Fatih’te Mevlid Programı sonrası yarısı günde anma programı düzenledik.
25 Aralıkta Fatih Belediye Başkanı Ergun Turanı, Hemşerimiz Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Kastamonulu Meclis Üyelerimiz, İlçe Yöneticilerimiz ile birlikte ziyaret ederek programlardaki destekleri için teşekkür ettik.
27 Aralık Cuma Taksim’de uğradığı alçakça saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşehrimiz Halit Ayar’ın katillerinin yargılandığı duruşma da Çağlayan Adliyesi’nde KASDER olarak yeraldık.
Yerli Otomobil TOGG un 37. Üretimine Kas-Der olarak talip olduk.
Ve 31 Aralık 2019 bir yılı daha bitirdik. Yeni hedefler ve yeni projelerle yapacak çok işimizin olduğu 2020 bizleri bekliyor diye bismillah dedik. Bir tek pandemiyi hesaba katmamıştık.
2020 yılında da geçen 1.5 yıllık süre zarfında olduğu gibi hem önemli günleri hiç atlamadan hem sosyal medya da hemde gerekli kurumlarda kutladık. Ve en önemlsi milli değerlerimize Eren Bülbül gibi, Fethi Sekin Gibi, Ömer Halisdemir gibi herdaim sahip çıktık ve hiç unutmadık.
Kastamonu Milletvekilimiz Hakkı Köylüye yapılan haksız suçlamanın karşısında durduk. Ve her platformda hemşerilerimize sahip çıkmaya devam ettik.
7-12 Şubat Tarihleri arasında Kas-Der Kadın Kolları ve TOÇEV işbirliği ile gelirir çocukların okul masrfalarında kullanılmak üzere resim sergisi düzenlendi.
15 Şubat Cumartesi Kas-Der Esenler Şubemizin organizasyonunda Halime Çavuş anma programı düzenlendi.
17 Şubatta Ümraniye Şubemizde 1 Bölge Şube başkanları toplantısı gerçekleştirdik.
22 Şubat Cumartesi Kas-Der genel Merkez tarafından Şehit Şerife Bacı Anma Programı düzenlendi.
30 Mart 2020 Tarihinde 37 Kişiye ödül verilecek olan “Kastamonu Yılın Enleri, Şerife bacı Ödül Töreni Swiss Otelde gerçekleşmesi için çalışmalara başlandı.
Kas-Der genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımıza Kubilay Teker atandı.
Kastamonusporumuza destek olmak amaçlı Kas-Der Organizasyonunda bir komisyon kurularak 12 Nisanda Avrasya Gösteri Merkezinde bir gece düzenleme kararı alınarak çalışmalara başlandı.
Bir başlık açmak lazım bu programa. Final tarihi günü gelsin bir paragraf açalım dedik. İstamonu Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve son kongre ile Kağıthane Şube Başkanımız seçilen Hüseyin Karadeniz genel Başkanımız Remzi şene bir projesi olduğunu söyledi. “ Şubeler arası Bilgi Yarışması “ değerli genel başkanım her yeni fikre destekleyici yaklaşımını düstur edinmesi ile bilinir. Haydi başlayalım dedi. Hüseyin Karadeniz ve Kas-Der Bilgi Yarışması Komisyonu İdaresi ile önce her şubede şubeyi temsil edecek takım seçimleri yapıldı. Sonra bölgelerde şubeler arası yarışma yapıldı. En son Güngören, Esenler, Ümraniye nin katılacağı Bilgi Yarışması Finali 14 Martta Sultangazi’de gerçekleşecekti. Şimdi pandemi şartlarının normale geçmesini bekliyoruz ki finali gerçekleştireceğiz.
Herşey Covid 19 ile değişti. Belki de imza atacağımız çok proje vardı. Kastamonu Enleri, Kastamonuspor gecesi, Botanik Park Yöresel ürünler, Bilgi Yarışması Finali ve daha niceleri. Biz tüm bu programların hesabını yaparken Covid 19 un hesabı çok farklı idi.
Mart ayında ülkemizde resmen pandemi şartları uygulanmaya başladı. Biz de Kas-Der genel Merkezimiz, Kadın Kollarımız , Gençlik Kollarımız ve Şubelerimiz olarak “Kastamonulu Büyüklere Hizmet Kastamonulu Evlatlarından” projesi ile sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri hemşerilerimiz için hizmet hattı kurmuş olduk.
Yine pandemi İstanbuldan Kastamonuya bulaşma riskinin artması nedeni ile tüm stkların, belediyelerin katılımı ile “SEVİYORSANIZGİTMEYİN” kampanyası başlatarak pandemi ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çalıştık.
Pandemi sürecinde devletimizden gelen tüm bilgilendirme çalışmaları vatandaşımızla paykaşıldı.
“ATALARIMIZDAN MİRAS PAYLAŞMAK BİZE YAKIŞIR” kampanyamız ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimize yardım kampanyası başlattık. Genel Başkanımız Remzi Şenin ilk günde ki söylemi geldi kulaklarımıza. Yardımlaşma derneği idik ve birbirimize zor zamanda yardım etmeli idik.
Yardım kampanyası ile toplanan tüm yardımlar web sayfamızda yayınlandı. Kas-Der Genel merkezimiz tarafından toplanan yardımlar şubelerimiz kanalı ile tüm hemşerilerimizin kapılarına teslim edildi. Aynı zamanda kastamonudaki ilçelerimizdeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince destek olduk.
23 Nisanda tüm ülkede olduğu gibi bizlerde saat:21:00 de İstiklal Marşımızı balkonlarımızdan söyledik.
Kas-Der Genel merkez Gençlik Kollarımız tarafından “Çocuklarımızla Kastamonu renkleniyor” projesi ile Kastamonuyu anlatan boyama kitapları Kastamonu ilçelerimizdeki kardeşlerimize dağıtılarak, güzel boyama yapan çocuklarımıza Belediye Başkanlarımız hediye takdim etmiş oldu.
Pandemi nedeniyle iyice evlere kapandığımız günlerde hem mübarek ramazan ayını geçirdik, hem de milli bayramlarımız kutladık.
Bu süreçte fiziki olarak biraraya gelemesek te internet üzerinden toplantılarımıza ve istişarelerimize herdaim devam ettik.
Bu süreçte Kas-Der genel Başkanımız Sayın Remzi Şen’in Genel Kuruldaki “ Kas-Der genel Merkezi Müstakil ve yakışır bir binaya taşıyacağız” sözühayata geçmiş oldu. Sayın Remzi Şenin Başkanlığında Pandemi sürecinide değerlendirerek yer arayışları başladı. Birçok lokasyonda, birçok yere bakıldı. Lokasyon çok önemli idi. Aynı zamanda müstakil bir bina olmalı ve kullanışlı bir yapısı olmalı idi. Bu süreçte yapılan incelemeler neticesinde her bölgeye ulaşılabilirlik açısından rahat Kavacık merkez olarak alındı. Ve yaklaşık 1 yıl önce yeni binamız şekillenmiş oldu.
Yeni bina adeta dört duvar olarak teslim alındı. Genel Başkanımız Sayın Remzi Şen Kas-Der Genel Merkezinin  365 Gün Kastamonululara hizmet edecek Kastamonunun tanıtımının da yapıldığı bir buluşma noktası olması gerektiğinin söylemlerini herdaim ifade etmişti. Yeni komplekste Kas-Der Genel Merkez Yönetim Ofisleri, Toplantı Salonu, Konferans Salonu, Kütüphane, Yöresel ürünler Restaurantı, Yöresel Ürünler pazarı, Kastamonuluların Buluşma Noktası Cafe ile terası ve bahçesi ile 1500 m2 i kullanım alanı bulunmaktadır.
Yeni genel Merkes Binası Kas-Der e yeni bir vizyon kazandırmış oldu.
Maske-mesafe ve Hijyen Kuralları çerçevesinde Kas-Der Genel Merkezimizde İlk toplantımızı şube başkanlarımız ile birlikte eylül ayının başında gerçekleştirdik. Ve ogün bugündür genel merkezimiz hergünü dolu dolu geçmeye devam ediyor.
İlk Ziyaretçilerimi arasında Bayrampaşa Ak Parti İlçe yönetiminde görev yapan hemşerilerimiz oldu.
Pandemi sürecünde sıkıntı yaşayan Kastamonulu esnaflarımıza destek olmak amaçlı tüm federasyonlarla birlikte ataşehirde yöresel ürünler fuarına destek olduk.
Araç Federasyon Başkanı, Kas-Kon başkanlar kurulu Başkanı Mehmet ALveri makamında ziyaret ettik. İlk günde söylediğimiz gibi tüm Kastamonu STK ları ile birlikte ortak paydamız Kastamonuda buluşarak fikir birlikteliği yapmaya herzaman hazır olduğumuz bir kere daha beyan etmiş olduk.
Kas-Der Genel Merkezimizin buluşma noktası olması nedeniyle alınan karar doğrultusunda hergün bir yönetim kurulu üyemiz ve bir şube başkanımız nöbet sistemi ile genel merkezimizde misafirlerimizi ağırlamaya başladı.
Ak Parti Fatih İlçe Başkanımız Orhan Narin ve Kas-Der Fatih Şube Başkanımız Kemal Kebapçı ve Meclis üyelerimiz, ilçe yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz ziyarette bulundular.
Ak Parti Esenler İlçe Başkanımız Umut Özkan ve beraberindeki heyet genel merkezimizi ziyaret etti.
Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç, Yazar Aydın Ilgaz, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Anıl Cansızoğlu ve beraberindeki heyet genel merkezimizi ziyaret etti.
Gelecek Partisi İl Başkanı İsa Mesih Şahin, İl Başkan Yardımcısı Fatma Demiray, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Öznam, Gamze Gökırmak ziyaret etti.
Genel Merkezimizi Küçükçekmece, Üsküdar, Sultanbeyli şubelerimiz ziyaret etti.
Siyasi Partilerdeki ilişkilerimiz neticesinde AK Parti İstanbul İl başkanlığı İlçe Kongrelerinde İlçe Yönetimlerinde yer alacak hemşerilerimiz ile ilgili genel Merkezimizden bir çalışma talep etti. Kurulan komisyonumuz neticesinde her ilçede Şube Başkanlarımız Başkanlığında, Meclis Üyelerimiz, İlçe Yöneticilerimiz, Muhtarlarımızın katılımı ile her ilçede isim önerilerini dosyalar hazırlayarak teslim ettik. 100 ün üzerinde hemeşrimizin yönetimlerde yeralaması bizleri ziyadesi ile mutlu etti.
Kas-Der Beykoz Şubemizin koordinasyonunda Beykozdaki Muhtarlarımız ile istişare toplantısı gerçekleştirdik.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Gümüş, Danışma Kurulu Üyemiz Muhittin Tığlı, Taşköprü Federasyon Başkanı Halil Hasanoğlu, Pınarbaşı Dernekler Federasyon Başkanı Yılmaz Dağcı ziyaret etti.
Kas-Der ailemizin hergünündeyanında olduk. Sancaktepe Şube Başkanımız Rahmi Demirin oğlunun nikah merasiminde ve Genel Merkez Yöneticimiz Şerafettin ay’ın oğlunun nikah merasiminde yeraladık.
Sultanbeyli şubemizi ziyaret ettik.
Kartal Şubemiz geniş katılımlı bir şekilde genel merkezimizi ziyaret etti.
Ümraniye Belediye başkanımız Sayın İsmet Yıldırım Kas-Der genel merkezimizi ziyaret etti.
Küçükçekmece Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, Ak Parti Meclis Üyesi Hamza Gönenç, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hamdi Yaşarlar ziyaret ettiler.
Kadıköy Şubemiz Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Kastamonulu esnaflarımızın yoğun talebi neticesinde Bakırköy Botanik Parkta ilk etapta 23 ekim – 1 kasım daha sonra 8 kasıma kadar uzatarak yöresel ürünler fuarı açtık.esnafımız pandemi sürecünde bir nebzede olsa nefes almış olduk.
Beykoz belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Taşköprü Belediye Başkanımız Abdullah Çatal ve beraberindeki heyet Kas-Der Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar ve beraberindeki heyet genel merkezimi ziyaret etti. İlçe Başkan adayı fatih aydemir Genel Merkezimiz ziyaret etti
Kastamonu ile ilgili bir konu varsa biz oradayız. Kuruluş Osman Dizisindeki Yavlak Arslan a karşı yanlış yaklaşımlar #TarihiÇarpıtma çalışması ile ülke gündemine oturdu. Yapımcı basın açıklaması yaparak özür dilemek ve senaryoda düzeltme sözü vermek zorunda kaldı.
Kartal Belediyesi Spor Müdürü , Hemşerimiz Arda Savaş Kas-Der Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Kas-Der genel merkez gençlik Kollarımızın organizasyonunda memleketimizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bot, mont, eldiven ve kaşkol kampanyası düzenledik.
Bu süreçte Kas-Der ailesi olarak kayıplarımızın ve hastalarımızın yoğun olduğu dönemler yaşadık. Pandemiye bizde kayıplar verdik. Güngören Şube Başkanımız Murat Kabaoğlu abimizi kaybettik. SUltangazi Şube Başkanımızın Kayınpederi, Pendik Şube Yöneticilerimizden Murat İster abimizin Oğlu ve babası, Murat Demir vekilimizin Babası, Beykoz Geçmiş Dönem Şube Başkanımız Mehmet Demir, Orçun Şekercioğlunun Kayınpederi, Hüseyin karadenizin muhterem babası, Üsküdar Başkan Danışmanı Esat Kalayın Annesi ve Babası ve birçok ebediyete intikal eden aile üyelerimiz. Hepsinin mekanları cennet olsun. Tüm ailelere sabırlar dilerim. Bu vesile ile birer Faatiha ruhlarına gönderelim inşallah.
Kastamonuda gerçekleşen İlk Kadın Kadın Mitinginin 101 yılı geldi ve geçti. İki yıl büyük coşku ile kutladığımız miting bu yılda pandemi şartlarında sadece hatırlanarak geçti.
İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkan eşliğinde İyi Parti İl Yöneticileri Rafet Gültepe , İyi Parti Sarıyer Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Öz İyi Parti Beykoz İlçe Başkanı Akif Taşdemir, İyi Parti Beykoz İlçesi Teşkilat Başkanı Baki Demir, İyi Parti Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Cengiz Işık ziyaret etti.
Hentbolde Yılın kadın Sporcusu yarışmasında Kastamonu Hentbol Takımımıızın sporcusu ceren Coşkun için kampanyaya destek verdik.
Küreli Hemşerimiz İlik Bekleyen Anıl Maraz Kardeşimiz için Genel Merkezimizde Kızılay İşbirliği ile Kampanya düzenledik.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları Yavuz Tellioğlu ve Şahin Gürz ziyaret etti.
Kastamonu İşadamımız ve Danışma Kurulu Üyemiz Sayın Cengiz Aygün ve beraberindeki heyet genel merkezimizi ziyaret etti.
Kas-Der Genel Başkanımız Remzi Şen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncuyu ziyaret etti.Ziyarete Kasder Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kubilay Salihvatandaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Şeref Sarıkaya ve Şahin Özdemir katıldı.
Ziyarette İyi Parti İl Yöneticileri ve İyi Partide görev yapan Kastamonulu hemşerilerimizde bulundu.
Kas-Der Genel Merkezimizi Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi be İBB Başkan Danışmanı Gökhan Günaydın, İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş ziyaret etti.
2020 Yılının son günlerinde Pastırma tartışması gündeme damga vurdu. Bizde sosyal medyada yapılan algı çalışmasına katkıda bulunarak Kastamonu Pastırması ile ilgili müdahalemizi yaptık.
Kas-Der Genel Başkanımız Sayın Remzi Şen ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Rahmi Sezer, Genel Başkan Yardımcımız Kubilay Salihvatandaş ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Çatalı makamında ziyaret ettik.
Ak Parti 5 İlçede kastamonul Hemşerilerimizle İlçe Başkanı Düzeyinde temsil ediliyor. Ak Parti Şişli İlçe Başkanı olarak aday gösterilerek kongresini gerçekleştiren Kasder Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Yükselin kongresine Genel Başkanımız Remzi Şen, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Çamur, Kubilay Salihvatandaş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Necati Gürsu, Muzaffer Taş katıldı.
Kas-Der Genel Başkanımız Remzi Şen, Genel Başkan Yardımcılarımız Kubilay Salihvatandaş, Nüket Aydın, Nihat Sezer, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nevin Çalışkan, Şeref Sarıkaya, Kas-Der Beykoz Şube Başkanımız Süleyman Çalık Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a taziye ziyaretinde bulundu.
Kas-Der Genel Merkezimizi Milliyetçi Hareket Partisi Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti.
Kas-Der Genel Merkezimizi Cide’li hemşehrimiz Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Şenol ziyaret etti.
Kastamonu Sanat Kurulu Başkanı Yılmaz Cesur, kıymetli eşi Nazan Cesur ile birlikte Kas-Der Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Seçilen Hemşerimiz ve Kas-Der genel Başkan yardımcımız Gökhan Yükseli makamında ziyaret ettik.
Milliyetçi Hareket Partisi Şişli İlçe Başkanı Sayın Tuncer Yılmaz’ı makamında ziyaret ettik.
Kas-Der Genel Başkanımız Remzi Şen, Genel Başkan Yardımcımız Rahmi Sezer, Kas-Der Beykoz Şube Başkanımız Süleyman Çalık, Kas-Der Gaziosmanpaşa Şube Başkanımız Bahattin Üründü, Kas-Der Pendik Şube Başkanımız Mercan Hüseyin Demircan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.
Ziyarete Cumhuriyet Halk Parti Meclisi Üyesi Sn. Gökhan Günaydın katılım sağladı. Bu ziyaretteki en önemli konu Kastamonulu Gençlerimize iş imkanı sağlamaktı.
Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçemizin 7. Olağan Kongresinde görevi devreden Hemşehrimiz Sayın Serkan Acar’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.İlçe Başkanlığına seçilen Hemşehrimiz Sayın Fatih Aydemir’e başarılar dileriz.
Kas-Der Genel Merkezimizi Avcılar Belediye Başkanı Sn. Turan Hançerli, İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş, Danışma Kurulu Üyemiz Muhittin Tığlı ziyaret etti.
Kas-Der Genel Başkanımız Sn.Remzi Şen, Genel Başkan Yardımcılarımız Mehmet Çamur, Ekrem Uygun, Nükhet Aydın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nevin Çalışkan, Şahin Özdemir, Şeref Şarıkaya, , Recep Özdemir, Avcilar Şube Başkanımız Suat Yardımcı ve Beykoz Şube Başkanımız Süleyman Çalık’tan oluşan heyetimiz Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na tekrar seçilen Sn. Birol Gür’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ak Parti Arnavutköy İlçe Başkanımız Mustafa Candaroğlu na hayrlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Ak Parti Esenler İlçe Başkanımız Umut Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
Ak Parti Fatih İlçe Başkanımız Sn. Orhan Narin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
 Ak Parti Gaziosmanpaşa  İlçe Başkanımız Sn. Fatih Aydemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
İstanbul Milletvekili Sn. Hulusi Şentürk, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kemal Akar ziyaret etti.
KasKader Dernek Başkanı Emine Çelik, KasKader Yönetim Kurulu Üyeleri, Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin ziyaret etti.
Demokrat Partisi Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal, İstanbul İl Başkanı Sn. Ekrem Arda, Sn. Davut Çakmak, Sn. Faik Tunay, Doç. Dr. Oğuz Demir, Av. Mehmethan Şengül ziyaret etti.
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş ziyaret etti.
Araç Federasyon Başkanı, Kaskon Başkanlar Kurulu Başkanı Mehmet Alver, Tosya Dernekler Federasyon Başkanı Ali Tekin ziyaret etti.
Ak Parti İlçe başkanlarımız genel merkezimizde… Kas-Der Genel Merkezimizi Ak Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Sn. Mustafa Candaroğlu, Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Sn. Umut Özkan, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Sn. Orhan Narin, Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Sn. Fatih Aydemir, Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel, Ak Parti Gaziosmanpaşa eski İlçe Başkanı Sn. Serkan Acar ziyaret etti.
Küre Belediye Başkanımız Sn. Salih Turan ziyaret etti.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Sn. Ömer Arısoy, , Zeytinburnu Ak Parti İlçe Başkanı Sn. A. Selami Delibalta, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, Zeytinburnu Meclis Üyesi Sami Yapar ziyaret etti.
Sancaktepe Meclis başkanımız Ercan kader, Birim Müdürlerimiz, İlçe Yöneticilerimiz, kadın Kolları Başkanımız ve Şube Başkanımız ile yönetimi genel merkezimizi ziyaret etti.
 Çatalzeytin Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Demir genel merkezimizi ziyaret etti.
Toplantı salonlarına sığmayan kas-der ailesi…
Kas-Der genel başkanı Remzi şen Kartalpaşa Spor Kulubünü ziyaret etti.
Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel Genel merkezimizi ziyaret etti.
Genel merkez gençlik Kolları Başkanlığına Semih Aydar kardeşimiz atandı.
10 Mart Çarşamba Günü İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üye seçimine Genel Başkan Yardımcımız Kubilay SALİHVATANDAŞ ve Fatih Şube Başkanımız Kemal KEBAPÇI  katılarak tüm Kastamonulu Derneklerin desteği ile seçimi kazandılar. İstanbul Valiliğindeki 2 STK temsilcisi de Kastamonulu görev yapmaya devam ediyor.
Şişli Belediye Başkanı Sn. Muammer Keskin’i makamında ziyaret ettik.
 Bağcılar Belediye Başkanı Sn. Lokman Çağırıcı’yı makamında ziyaret etti.
Bu noktada bir açıklama yapma ihtiyacımız var. Kas-Der Genel Merkeze bağış olarak verilen Bağcılardaki arsa iade davası nedeni ile mahkeme kararını bekliyordu. Geçtiğimiz aylarda mahkeme sonuçlandı ve mahkeme arsanın kas-der de kalmasına karar verdi. Bizde hemen ruhsat aşamasına giden süreçte gerekli belgelere başvuruları yaptık. Mevcutta çizilmiş olan projenin revizeleri yapılmaya devam ediyor. Genel kurul sonrası hemen ruhsatımızı alıp bu yıl içerisinde kız yurdu binamızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu da verdiğimiz sözlerden biridir.
Tuzla Belediye Başkanı Sn. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Tuncay Şenol, geçmiş dönem Belediye Meclis Üyesi Tuzla Kas-Der Danışma Kurulu üyesi Hasan Kalafat, Tuzla Aydınlı Mahalle Muhtarı Tuzla Danışma Kurulu üyesi Nevzat Özsoy, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi hemşehrilerimiz ziyaret etti.
Çanakkale Zaferinin 106. Yılında istiklal Yolu isimli panelde düzenleyici ve katılımcı olarak katılım sağladık.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Esat Kalay, İmes Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, Klass Dergisi İmtiyaz Sahibi Muammer Kapucuoğlu ziyaret etti.
Kas-Der Genel Başkanımız Remzi Şen, Genel Başkan Yardımcılarımız Kubilay Salihvatandaş, Rahmi Sezer, Ekrem Uygun, Kas-Der Kastamonu Şube Başkanımız Mehmet Eren, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Baha Küçükoğlu, Öğretim görevlisi Anıl Çokgürses, Tufan Seydioğlu, Emin Bayır, Halit Arslan ile Kas-Der Kastamonu şubesi 1. Olağan Kongresi öncesinde bir araya gelerek istişarelerde bulunduk
Kastamonu Valimiz Kasder’de
Kastamonu Valisi Sn. Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Sn. Dr.R.Galip Vidinlioğlu, Tosya Federasyon Başkanı Ali Tekin, Araç Federasyon Başkanı Mehmet Alver, Cide Federasyon Başkanı Mehmet Yılmaz, Hanönü Federasyonu Başkanı İsmail Çorbacı , Sancaktepe Belediye Meclis Başkanvekili Av. Ercan Kader ziyaret etti.
Sosyal Yardımlaşma vakıflarında Kastamonu rüzgarı esmeye devam ediyor.
Bugün yapılan Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Seçiminde Kasder Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Necati Gürsu mütevelli heyet üyesi olarak seçildi.
Daha önce Küçükçekmece Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Seçiminde Kasder Küçükçekmece Şube Başkanımız Satı Külfetoğlu , İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Seçiminde Kasder Genel Başkan Yardımcımız Kubilay Salihvatandaş ve Kasder Fatih Şube Başkanımız Kemal Kebabçı mütevelli heyet üyesi olarak seçilmişlerdi.
Kas-Der Sanat ve Kültürel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Rahmi Sezer Başkanlığında Kas-Der Sanat Kurulu Başkanı Yılmaz Cesur ve Üyeleri ile kahvaltı programı sonrası Kasder Genel Merkezimizde istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Sanat kurulu ile çok büyük projelere imza atacağız. Yeni dönemde yeni imzalar…
3 Bölgede Şube Başkanları toplantılarımızla Genel Kurulu istişarelerini tamamladık.
İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul İtfaiye Denetim Müdürü İbrahim Kahraman, İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmambakır Üküş ziyaret etti.
Kas-Der Genel Merkezimizi İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti.
Çankırı Federasyon Başkanı Zeynettin Aydın, Maltepe Aydınevler Mahalle Muhtarı Sami Soysal ziyaret etti.
Ak Parti MKYK üyesi Sn. Mehmet Umur, İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım Komisyon Başkanı Sn. Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Meclis üyesi İsmail Selalmaz, Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Burak Şükrü Umur ziyaret etti.
 Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Yazlı ziyaret etti.
Kas-Der Genel Merkezimizi geçmiş dönem Kas-Der Genel Sekreteri Hidayet Yünsel ziyaret etti.
Kas-Der Genel Merkezimizi hemşehrilerimiz İsmail Erşahin, Selahattin Mildan ziyaret etti.
 
Uzun lafın kısası ; 3 yıl önce ne dediysek 15 sayfa süren faaliyet raporunda yerini aldı. 1,5 yılının pandemiye gittiğini de düşünürsek. Geçen 3 yıllık süre zarfında emeği geçen başta bu takımın kaptanı sayın Remzi Şen olmaz üzere herkese sonsuz teşekkür ederiz.
Unuttuğumuz varsa affola….